Algoritmi spavanja

Algoritmi spavanja

Aktivni uticaj spavanja na učenje

“Algoritam spavanja” je kurs o spavanju kao biološkom resursu koji možemo da shvatimo i da njime upravljamo kako bismo povećali efikasnost učenja. Kroz znanje o ovoj trećini našeg života i nekoliko strategija direktno možemo da utičemo na koncentraciju, pamćenje, kreativnost i motivaciju. Obuhvata razjašnjavanje fenomena spavanja iz ugla najnovijih naučnih otkrića, shvatanje arhitekture, unutrašnje logike spavanja i njegovog razumevanja kao procesa. 

Sastoji se iz dva dela. U prvom pokrivamo temu spavanja, glavnih zakonitosti ovog fenomena kao i uticaj spavanja na učenje, a u drugom su prikazane realne strategije kako pomoću spavanja možemo da utičemo na naše kognitivne sposobnosti. Cilj ovog dela kursa je da polaznik uvidi i konkretno, na niovu uzroka i posledice definiše vrednosti spavanja kao algoritma - logičkog procesa koji ima svoje aktere, scenario i “proigravanje”. 

U drugom delu bavićemo se rastom vašeg znanja o spavanju. Ono bi trebalo da prevaziđe laičko tumačenje snova i raštrkane poluinfomacije oko toga kada bi trebalo da spavamo, kako bolje da spavamo i kada mozak najbolje radi i da postane koherentna i na potvrđenim činjenicama zasnovana platforma za "punjenje kognitivnih baterija.  “Crna kutija” misterije spavanja koja je bila normalna u XX veku bi, po svim saznanjima koju imamo u današnjoj nauci trebalo da bude ispunjena sadržajem i da njena znanja postanu opšta kultura svake osobe. O spavanju se danas zna dovoljno, ali većina ljudi nije svesna ovih saznanja tako da je plan da ih ovom prilikom rasvetlimo. 

Osim ovog saznajnog dela, kroz kurs o algoritmima spavanja želim da definišem glavne vrednosti koje dobijamo od spavanja, kao i glavne pretnje za naš emocionalno/kognitivno/biološki sistem. 

Dakle, u prvm delu - ću govoriti o samom spavanju - njegovim elementima i logici, a u drugom će biti reči o akciji - kako da naša saznanja pretvorimo u praksu.

Naša personalna strategija za optimizaciju spavanja možda je ključni dokument koji bi trebalo da imamo i da je kroz vreme sve više poštujemo. Svakako svestan sam vremenskog trenutka u kojem živimo i da bi ono što su kreirali priroda, Stvoritelj ili univerzum (zavisi kako zovete prauzrok svega) nije u skladu sa našom svakodnevnom “ekologijom”. Zbog toga ću posebno vreme posvetiti dvema stvarima - strategiji formiranja navike “otporne na metke” i održivom i efikasnom sistemu regulacije kroz adekvatan izbor namirnica, supemenata, eksternih faktora i aktivnosti koji mogu da ispeglaju “tri krive” sa grafikona idealnog hormonalnog statusa tokom spavanja - krive melatonina, hormona rasta i kortizola.

Algoritmi spavanja su deo opšte biološke pismenosti. Osim što je ovo danas pitanje opšte kulture, ovaj kurs daje praktičan alat kroz koji možemo da preuzmemo kontrolu nad trećinom života koji provodimo nesvesni i da omogućimo sebi da ga upotrebimo kao vrhunsko oruđe za rad na svojim emocionalnim, fizičkim i intelektualnim resursima.

Lično sam veoma srećan što ću ovaj kurs podeliti sa vama. Zašto? Zbog toga što je ovo zapravo bio moj lični projekat koji je trajao protekle dve godine i pomogao mi da - shvatim da sam sa 42 godine veoma mlad - ne starac, da (u timu sa svojom ženom) preporodim i slobodno mogu da kažem, spasim brak od raspada i vratim emocionalni brojač supružnika na idealan nivo, povratim zdravlje koje sam izgubio tokom bankrota, izgradim stabilniji i jači biznis, izgubim (za sada) 40kg, da naučim da uživam u svetu oko mene. 70% svega što radim imam i jesam postigao u poslednje 2 godine nastalo je zbog toga što sam naučio kako da spavam.

Pazite to nije čarolija. Ne postoji "nešto za ništa". Ovo je proces koji ima naučno determinisne pravilnosti i on funkcioniše onoliko koliko ga dobro sprovodite. Međutim, čak i ako ga ne primenite fizički i ne premetnete ideje u akciju - čak i tada ćete imati pozitivan uticaj - makar na vaše emocije - da znate da imate mogućnost da stvari budu ok.

Kurs će od 21.5. biti dostupan za članove Zajednice koji imaju bar jedan aktivan kurs na platormi cena će biti 39€. Puna cena za ostale je 59€.

Cena za rane prijave - do 15.5. je 39€ (i za one koji nisu aktivni članovi).

Slični članci
Ostavi komentar

Your email address will not be published.Required fields are marked *