By Mangrowe

Mangrowe script

Mangrowe Script je rešenje za efikasno usvajanje navika zasnovano na aktuelnim naučno potvrđenim radovima iz oblasti psihologije i neurobiologije.

1
Naučite kako teče proces usvajanja navike iz perspektive neurobiologije. Egzaktan naučno tačan model - potvrđen u više međunarodnih referentnih naučnih časopisa.
2
Saznajte više o “limbičkoj frikciji” – otporu koji prirodno pružamo prilkom usvajanja nove navike i o načinima kako da se on smanji i prevaziđe. Saznajte zašto odustajemo od novih navika i zašto se novogodišnja obećanja izgube do početka februara.
3
Savladajte alate “procesnog definisanja”, “ugnežđenih zadataka” i instalaciju navike kroz vođenje skripta – dnevnika ličnog razvoja.
1
Naučite kako teče proces usvajanja navike iz perspektive neurobiologije. Egzaktan naučno tačan model - potvrđen u više međunarodnih referentnih naučnih časopisa.
2
Saznajte više o “limbičkoj frikciji” – otporu koji prirodno pružamo prilkom usvajanja nove navike i o načinima kako da se on smanji i prevaziđe. Saznajte zašto odustajemo od novih navika i zašto se novogodišnja obećanja izgube do početka februara.
3
Savladajte alate “procesnog definisanja”, “ugnežđenih zadataka” i instalaciju navike kroz vođenje skripta – dnevnika ličnog razvoja.
Opis proizvoda
Kurs čini oko 60 minuta edukacije tokom koje polaznici dobijaju znanje i strategije za razumevanje neurobiologije navike, kao i mentorsku podršku, pristup zajednici i dodatnim materijalima

Namenjen je osobama koje imaju problem sa usvakanjem navika i sa odustajanjem tokom procesa formiranja navike. Takođe, zbog toga što predstavlja novinu u svetu neurobioloških otkrića, ovakav način je veoma dobar alat i za one koji već dobro kontrolišu proces tzv bihejvipralne habituacije (automatizacije navike) i žele da ga skrate.
Iako se stepen neuroplastičnosti (kako se u neurobilogiji zove učenje) smanjuje nakon adolescencije - mi možemo da učimo tokom celog života. Pošto je navika samo ponašanje koje postaje visoko automatizovano - kod zdravih osoba - ne postoji ni jedan razlog zašto ne bi mogli da stvaraju navike tokom celog života.
Zbog toga što je način na koji svojoj privremenoj memoriji koja je smeštena u hipokampusu - na pogrešan način daješ uputstvo - šta bi trebalo da uradi.
Zbog toga što svom talamusu - koji je glavni “poručnik” koji određuje šta ide kod “generala” u koru velikog mozga nisi napravio markere gde da smesti ponašanja (task bracketing).
Kontekstualna frikcija (otpor) - promena lokacije kod svih ponašanja koja nisu dovoljno automatizovana dovodi do otpora koji se zove linbička frikcija - smisao ovog kursa je u njenom prevazilaženju.
Vremenska zavisnost je parametar koji govori o tome da je potrebno uložiti dosta biološke energije da bi se sprovela neka akcija koja nije automatizovana i da se nova ponašanja biološki detaljno planiraju - kada dođe do odstupanja - mi odustajemo.
Spavanje - tj kvlaitetan algoritam spavanja čini skoro polovinu efikasnosti mehanizma kreiranja navike.
Navika je automatizovan obrazac - emocija, ponašanja, telesnih reakcija i razmišljanja. Sve je navika - tj oko 70% naših svesnih i nesvesnih radnji ili propuštanja.
Da. Bilo da imamo korisnu ili nekorisnu strategiju - one su navike. Dakle, i u slučaju da imamo rasutu pažnju, kao i ako imamo super fokus - u oba slučaja to je posledica strategije razmišljanja koju smo automatizovali.
Primarne emocije - poput straha nisu, ali sve njihove nadgradnje u pogledu intenziteta i momenta kada ih osećamo su samo navike - automatizovani obrasci.
Iako popularna literatura govori o periodu od 6, preko 21, 66 dana i nekim određenim vremenskim obrascima - navika ne zavisi od spoljašnjeg nego od našeg endogenog “unutrašnjeg”, biolopkog vremena. To je period koji je potreban za formiranje neuralnih kola i njihovu konsolidaciju (“utabavanje puta”) i on može da traje od pet dana do čak 250 dana.
Većina sjajnih otkrića vezanih za neurobiologiju navika su napravljena od 2019.te do danas. Do tada je stratedija generisanja navika bila zasnovana samo na iskustvu i psihološkim merenjima. Danas naviku možemo da pratimo kao henijske i fizičke procese koji se dešavaju dok razmišljamo ili radimo.