By Mangrowe

Mentalne mape

Logički dijagrami za razvoj koncentracije, razumevanja i prisećanja primenljivi na učenje, kreativne poslove, planiranje ili prezantacije.

1
Povežite informacije, logiku, slike i prostor (vizuelno-spacijalni kompleks) i povećajte prisećanje sa prosečnih 40% na 70+%.
2
Naučite kako da “razmrsite” kompleksne sadržaje i kako da ih “poslažete” tako da se lakše “ugrade” u dugoročnu memoriju.
3
Aktivirajte kreativnost neophodnu da bi talamus (deo mozga koji odlučuje o tome šta da se uskladišti u trajnu memoriju) radio za, a ne protiv vas.
Opis proizvoda
Program u prvom delu opisuje probleme u učenju i koncentraciji, njihove uzoke i posledice i nudi naučno zasnovana rešenja za ove teškoće. U drugom delu bavimo se samim tehničkim postupkom pravljenja dijagrama, kao i logičkim pravilima povezivanja informacija i strategijama učenja u raznim kontekstima. Takođe bavimo se i alatima pomoću kojih se smanjuje kompleksnost naročito kod učenja apstraktnih elemenata - termina, definicija, klasifikacija, nabrajanja, izd. Na kraju obrađujemo obnavljanje - tj kako da proces obnavljanja ubrzamo nekoliko puta kroz mapu kao alat za obnavljanje.
Prve rezultate imate do kraja prve nedelje.
Kada informacija iz privremene memorije treba da pređe u neokorteks (koru velikog mozga) gde je zaštićena od zaborava. Talamus koji upravlja ovim procesom koji se dešava tokom spavanja tada bira najmarkantnije - najslikovitije informacije i njih kroz neka tzv memorijska vretena šalje u dugoročno pamćenje. Zbog toga - ubacivanjem vizuelnih stimulacija - podstičemo prisećanje.
Potrebno vam je 20-30 minuta dnevno. Preporučili bismo da kursa ne radite u bloku nego degment po segment - kako biste neučene strategije paralelno primenjivali na gradivo i mogli da iskoristite konsultacije na pravi način.
Organizacija učenja je (kao i naše ostale obuke) platformski kurs. Krećete kada hoćete i radite svojom dinamikom. Gledate videe parkirane na platformi i paralelno imate konsultacije i razmenu ideja kroz Zajednicu gde su svi aktivni polaznici.
Preporučujemo da sinhronizovano prelazite teme kursa i promenjujete naučeno u učenju. Kurs je napravljen u formi “recepata” (how to). Pogledate lekciju - i idete u vašu materiju i primenite… Konsultujete se ako imate pitanja - usavršite alat, pa pređete na drugi.
Neograničeno.
Ne. Naši kursevi su pravljeni tako da može da ih prati svako ko ume da čita.