By Mangrowe

Organizacija učenja

Sistem pravila pomoću kojih ćete skratiti učenje ili bilo koji intelektualni posao bar za 30%.

1
Koristite sistem tri logička kruga, povećajte razumevanje i sprečite “mešanje informacija” kod obimne literature.
2
Savladajte “strelu učenja” i smanjite psihički zamor, povećajte koncentraciju i stepen prisećanja naučenih informacija.
3
Usvojte strategiju efikasnog obnavljanja, rešite se situacije u kojima ne pamtite aktivno nego samo pasivno prepoznajete gradivo.
Opis proizvoda
Kurs čini oko 360 minuta edukacije tokom koje saznajete kako da postavite sistem najefektnije organizacije učenja, pauza i obnavljanja. Takođe, dobijate mehanizam za podsticanje koncentracije tokom samog učenja, ali i sistem za tzv. konsolidaciju (sleganje) informacija tokom pauza. Na kraju, usvajate i osnovne principe mentalnog mapiranja - sistema koji služi za “pakovanje” informacija po redu i mestu u vašem sistemu znanja. Pojednostavljeno - naučićete kojim redom bi treblao da učite koju informaciju kako bi učenje bilo temeljno i razumevanje naučenog maksimalno.

Napravljen je sa ciljem da pomogne svakome ko uči ili se bavi bilo kojim intelektualnim poslom koji želi da optimizuje - da za isto vreme obavi veći i kvalitetniji posao.
Prve rezultate imate u toku prvog dana. Nakon prvih 45 minuta (nakon uvoda) umećete da organizujete “vremensku liniju” učenja - i videti porast kako u koncentraciji tako i u sposobnosti prisećanja.
To određujete sami. Od petnaest minuta do 45 minuta. Čak je preporučljivije da dnevni segmenti budu manji, kako biste neučene strategije paralelno primenjivali na gradivo.
Organizacija učenja je (kao i naše ostale obuke) platformski kurs. Krećete kada hoćete i radite svojom dinamikom. Gledate videe parkirane na platformi i paralelno imate konsultacije i razmenu ideja kroz Zajednicu gde su svi aktivni polaznici.
Preporučujemo da sinhronizovano prelazite teme kursa i promenjujete naučeno u učenju. Kurs je napravljen u formi “recepata” (how to). Pogledate lekciju - i idete u vašu materiju i primenite… Konsultujete se ako imate pitanja - usavršite alat, pa pređete na drugi.
Organizacioni model za učenje koji smo napravili je primanljiv na bilo koje gradivo. On je vremenski algoritam - opisuje kako da kroz vreme postavite akcije, pauze i utvrđivanje zarad bolje efikasnosti procesa. Svejedno je da li učite linearno gradivo, kao na pravnom fakultetu, vežbate zadatke na ekonomiji ili učite kako da kodirate.
Neograničeno.
Ne. Naši kursevi su pravljeni tako da može da ih prati svako ko ume da čita.